Medlem

Foreningen for Galgoer i Nød

Officiel medlemsorganisation af World Animal Protection

Bliv medlem af foreningen

 

Hvis du ønsker at støtte galgoerne, kan dette først og fremmest gøres ved at melde dig ind i foreningen.

Jo flere medlemmer, des stærkere står vi, når vi forsøger at få indflydelse på lovgivningen omkring galgoerne i Spanien.

 

 

Enkelt medlemskontingent kr. 150

Familiekontingent kr. 200

 

For at holde omkostningsniveauet så lavt som muligt, således at vore penge primært kommer hundene til gavn,

beder vi om, at e-mail, påførers ved indmeldelse i foreningen.

 

Indbetaling kan ske til:

 

Foreningen for Galgoer i Nød

 

Bank overførsel: Den Danske Bank, Reg.nr. 1551 -  Konto.nr. 10051576.

 

Giro: Indbetalingskorttype +01, Konto 10051576.

 

HUSK at skrive navn (ved familiemedlemskab begge navne), adresse, telefonnummer og e-mail, både ved benyttelse af giroindbetaling samt ved betaling over Netbank.

Copyright © 2015 - Foreningen for Galgoer i Nød

Indholdet på denne web-site er beskyttet af copyright, og kan kun kopieres eller distribueres via video, print eller internet med tilladelse af dets ejer.

For mere information kontakt: lone@galgo-sos.dk